skip to Main Content

Samen werken
aan welzijn.

Saam Welzijn werkt voor en met mensen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar, van initiatiefrijk tot kwetsbaar en van betrokken tot zorgmijdend. Aan ons de taak al deze mensen te betrekken bij de sociale samenleving op een manier die bij hen past.

Coronamaatregelen

In verband met corona zijn alle activiteiten beperkt of niet toegankelijk. Wel zullen de medewerkers beschikbaar zijn om uw vragen te beantwoorden op nummer 0529 482121.

De medewerkers zullen zoveel mogelijk in contact blijven met de bewoners en zullen ook actief de wijk in gaan. Wij zullen u informeren als de maatregelen gewijzigd worden.

Back To Top