skip to Main Content

“Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn directe omgeving, die de gebruikelijke zorg overstijgt, direct voortkomt uit een bestaande sociale relatie en die niet vanuit een hulpverlenend beroep gegeven wordt.”

Dat betekent dat iedereen mantelzorger kan worden. Als iemand in je omgeving ziek of hulpbehoevend wordt, ga je vaak automatisch zorgen voor je moeder, die buurman, je kind, dat zusje of die goeie vriend. Je bent dan mantelzorger, ook al ben je op de eerste plaats kind, buurvrouw, ouder, broer of vriendin. Mantelzorg doe je vrijwillig, maar is geen vrijwilligerszorg. Het mantelzorgteam is er in de gemeente Dalfsen voor jou als mantelzorger.

Wat doet het mantelzorgteam?

Mantelzorgers kunnen voor dilemma’s komen te staan of hulp nodig hebben.
Het mantelzorgteam is er in de gemeente Dalfsen voor jou als mantelzorger.
Je kunt er terecht voor onder andere:

– Hulp bij regelwerk
– Individuele gesprekken
– Lotgenotencontact (o.a. alzheimercafé en koffie-ochtenden voor mantelzorgers)
– Meedenken over de inzet van respijtzorg (even niet hoeven zorgen)
– Scholing over bepaalde thema’s of ziektebeelden
– Inzet van een (zorg)vrijwilliger
– Een vraag met betrekking tot (mantel)zorg
– Advies

Sofieke Luiken en Alet Lenderink zijn de mantelzorgconsulenten voor de gemeente Dalfsen.

Ben je een jonge mantelzorger? Dan kun je contact opnemen met Sofieke.

Jonge mantelzorgers

Alle ouders zijn wel eens ziek of hebben het druk. Het is normaal dat kinderen dan meehelpen. Het ligt wat anders als je opgroeit in een gezin met een (langdurig) zieke, verslaafde of gehandicapte vader, moeder, broer of zus. Dan ben je ‘jonge mantelzorger’. Deze kinderen en jongeren zorgen soms voor het gezinslid, maken zich zorgen over het gezinslid of moeten veel of vaak rekening houden met het gezinslid. Er zijn ook kinderen en jongeren die te maken hebben met schaamte, angst, overbelasting of ouders die (door hun ziekte) niet meer goed de rol van ouder kunnen vervullen.

Brussengroep

Er is een ‘brussengroep’ (jonge mantelzorgers) gestart door Sofieke, onze consulent jonge mantelzorgers. Brussen komt van de woorden ‘broers’ en ‘zussen’. Het zijn de broers en zussen van een kind met een beperking of psychische aandoening. Zij ervaren hier de gevolgen van in het dagelijks leven. In een brussengroep kunnen zij dit delen met lotgenoten en vinden ze herkenning bij elkaar. Naast moeilijke onderwerpen zijn wij in de brussengroep creatief bezig en worden er leuke spellen gespeeld.

Individuele begeleiding

Soms is het best lastig als iemand thuis ziek is of een beperking heeft.
In zo’n situatie kan het hartstikke fijn zijn om even je hart te luchten, of iemand te hebben die met mee je meedenkt over mogelijke oplossingen of praktische tips kan geven.

Activiteiten

Ook worden er maandelijks verschillende soorten activiteiten georganiseerd voor alle Jonge Mantelzorgers uit de gemeente Dalfsen. Deze activiteiten zijn er om los te komen van de zorgen thuis en een mooie manier om in contact te komen met lotgenoten.

Zou je graag een individueel gesprek willen? Of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Consulent Jonge Mantelzorger Sofieke Luiken.

Contact:

T 0529-793013, E info@saamwelzijn.nl

Alet Lenderink:  T 06 – 192 180 70, E a.lenderink@saamwelzijn.nl

Sofieke Luiken: T 06 – 316 948 04, E s.luiken@saamwelzijn.nl

 

Back To Top