skip to Main Content

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Gegevens aanvrager

Vereniging/stichting/werkgroep:

Naam aanvrager:

Functie:

E-mail:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Betalingsgegevens

IBAN:

Ten name van:

Algemene gegevens aanvraag

(Aanvinken wat van toepassing is)

Op welke vorm van het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk is uw aanvraag gericht?

Op welk(e) resultaatgebied(en) binnen het jeugd en jongerenwerk is uw aanvraag gericht?

De activiteit is openbaar toegankelijk voor jeugd in de Gemeente Dalfsen:
JaNee, omdat:

De aanvraag wordt namens meerdere organisaties ingediend:
NeeJa, omdat:

De werving van deelnemers is openbaar:
JaNee, omdat:

Inhoudelijke gegevens aanvraag

Geef een korte omschrijving van de activiteit waarvoor u een bijdrage aanvraagt:

Heeft u eerder een bijdrage toegekend gekregen?
JaNee

Voor welk bedrag wilt u in aanmerking komen? Max. € 500,-

Welke bijdrage geldt voor uw aanvraag:
EenmaligJaarlijks

Bijlagen

Gebruik PDF-, Word- of Excelbestanden. Maximale grootte per bestand: 3 MB

Upload hier uw begroting (verplicht):

Upload hier uw activiteitenplan of uitgebreide projectomschrijving (optioneel):

Back To Top