skip to Main Content

Saam Welzijn is een brede Welzijnsorganisatie met een sterke lokale verankering. Er zijn korte lijntjes naar de partners en de inwoners in de gemeente Dalfsen en Staphorst. Saam Welzijn staat middenin de samenleving en gaat verder waar anderen stoppen. Saam Welzijn ondersteunt in het behouden en vergroten van de eigen kracht van de inwoners. Brengt mensen in contact met elkaar en ondersteunt bij het opbouwen en onderhouden van een gezond sociaal netwerk.
Saam Welzijn is er voor alle inwoners, jong en oud. We werken vanuit het principe: “iedereen kan meedoen in de samenleving”. Dit doen we door eropaf te gaan, zichtbaar te zijn in de wijken.

Download deze publicatie

Download PDF

Back To Top