In huiselijke kring worden, zelf uitgekozen, boeken gelezen en besproken. Bij toerbeurt bij de deelnemers thuis of centraal in 1 van de locaties van Saam Welzijn. Gemiddeld worden 5 boeken per jaar gelezen en besproken. Er zijn meerdere leeskringen actief.

Een van de leeskringen leest, vanuit een brede en open benadering, boeken op het terrein van Filosofie & Cultuur. Belangstellenden voor deze leeskring  kunnen zich opgeven via mailadres mgvdhoek@home.nl.

Voor de overige leeskringen kunt u zich wenden tot Saam Welzijn, tel.: 0529-793012 of info@saamwelzijn.nl

De leeskringen komen gemiddeld 1x per maand bijeen en de bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur.

 

 

 

Deze activiteit wordt aangeboden in:

Dalfsen

De algemene leeskringen komen in huiselijke kring bijeen, bij deelnemers thuis. De leeskring "Filosofie en Cultuur" komt bijeen in de Trefkoele+, 1x per maand, in onderling overleg.

Nieuwleusen

De leeskring komt 1x in de 2 maanden bijeen, op de 1e maandag van die maand, om 14.00 uur in de Olmen aan het Oosterveen 21. Contactpersoon is dhr. Roede, tel.: 0529-482341, email: jroede45@gmail.com


« Terug naar het activiteitenaanbod