skip to Main Content

Vervoersdienst, klussen- en tuindienst, oppas- en maatjesdienst.
Algemene Hulpdienst wil u helpen, zodat u zolang mogelijk zelfstandig in uw eigen omgeving kunt blijven wonen.
Herkent u dit?
• Wie kan mij helpen met het ophangen van een lamp?
• Wie helpt mij een keer in de tuin?
• Ik moet ergens naar toe, maar heb geen vervoer.
• Het zou fijn zijn als iemand de boodschappen voor mij kan ophalen of met mij mee wil boodschappen doen.
• Heeft iemand tijd om mij eens voor te lezen? Zelf zie ik niet zo best meer.
• Oppassen / gezelschap houden
Samen werken aan welzijn
Deze en andere zaken kunnen een probleem voor u zijn.
Maar wie zou u erbij kunnen helpen? Soms is er familie of zijn er buren of
kennissen. Maar wat als er niemand is waar u een beroep op kunt doen.
De Algemene Hulpdienst ”GRAAG GEDAAN” Lemelerveld kan u daar
misschien bij helpen.
De Algemene Hulpdienst is er om iedere inwoner van Lemelerveld
praktische hulp te bieden.
Zij wil inspringen wanneer men van beroepsinstellingen, familie, buren
of kennissen (vooralsnog) geen hulp kan krijgen.
Ook kan de Algemene Hulpdienst een belangrijke bijdrage zijn in het tot stand brengen van
sociale contacten.
De Algemene Hulpdienst beschikt over vrijwilligers die, waar nodig, de helpende hand
proberen te bieden.
De Algemene Hulpdienst wil aan uw hulpvraag voldoen via vrijwilligers.
Vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst willen ervoor zorgen dat u tevreden kunt zijn als
u geholpen bent.
De hulp wordt door de vrijwilliger kosteloos geboden (met uitzondering van een
onkostenvergoeding voor vervoer).
• Voor ritten in het dorp Lemelerveld bedraagt de vergoeding
€ 1,50 enkele rit.
• Voor vervoer buiten het dorp bedraagt de vergoeding
€ 0,30 per km. plus eventueel parkeergeld.

Werkwijze
Stel dat u met een hulpvraag zit waar niemand uit uw omgeving u
bij kan helpen.
In zo’n geval kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de
Algemene Hulpdienst.
De contactpersoon benadert een vrijwilliger die mogelijk uw hulpvraag
kan verzorgen.
Als dit lukt, wordt er contact gelegd tussen u en de vrijwilliger waarna er een afspraak
gemaakt wordt wanneer de hulpvraag uitgevoerd zal/moet worden.
De vrijwilliger doet zijn/haar best om de hulpvraag naar uw tevredenheid af
te werken.
Als hulp niet geboden kan worden door een vrijwilliger, zal de contactpersoon u
doorverwijzen naar de instelling/organisatie waar wel aan uw hulpvraag voldaan kan
worden.
Vaak is bij de hulpvrager al bekend wanneer, hoe laat en waar men naar toe wil. Daarom is
het voor de goede afwerking belangrijk om zo vroeg als mogelijk (minimaal 24 uur van te
voren) de hulpvraag bij de contactpersoon neer te leggen zodat deze de tijd heeft om een
vrijwilliger te vinden.
De Algemene Hulpdienst is van maandag t/m vrijdag overdag te bereiken.
Contactpersonen:
• Marion Koerhuis, tel. 0572-372549
• Bij geen gehoor kunt u bellen met: Geke Pasman, tel. 0572-371989
De Algemene Hulpdienst ”Graag Gedaan” Lemelerveld is onderdeel van Saam Welzijn.

Download deze publicatie

Download PDF

Back To Top