skip to Main Content

Het overlijden van een partner is ingrijpend. Aanvankelijk is er doorgaans volop steun van familie, vrienden en anderen uit uw naaste omgeving. Vroeg of laat neemt deze extra aandacht vaak af, terwijl juist dan nog steun nodig is en u behoefte hebt om over het verlies te praten.
Wat kan het dan belangrijk zijn om contact te hebben met iemand die een vergelijkbare situatie heeft meegemaakt en bereid is naar u te luisteren.
Dit kan via de Bezoekdienst van Saam welzijn.

Voor wie is de Bezoekdienst bestemd?

De Bezoekdienst is bedoeld voor iedereen van 55 jaar en ouder van wie de partner zes maanden of langer geleden is overleden.

Wat houdt de Bezoekdienst in?

Als u belangstelling hebt voor de Bezoekdienst, dan maakt u een afspraak voor een kennismaking. Hierna geeft u aan of u van de dienst gebruik wil maken. Als dat zo is, dan zoeken we een passende vrijwillig(st)er die u vervolgens bezoekt. De bezoeken hebben een sfeer van vertrouwelijkheid en integriteit. Dit gebeurt gemiddeld een keer per maand, gedurende een jaar.

Door wie wordt u bezocht?

De bezoekers zijn zelf ook weduwe of weduwnaar. Ze hebben allen op eigen unieke wijze weer vorm kunnen geven aan hun leven na het verlies van hun partner. Die ervaring stelt hen in staat dit werk te doen. Ze hebben een cursus “Bezoek bij rouw” gevolgd en voeren hun taak uit onder verantwoordelijkheid van de coördinator van het project.

Meer informatie en aanmelding:
Saam Welzijn
Myrthe Koerhuis, coördinator
Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen
Tel.: 0529-793013/06-51982259
Email: m.koerhuis@saamwelzijn.nl

 

Download deze publicatie

Download PDF

Back To Top