skip to Main Content
Buurtbemiddeling Dalfsen En Staphorst

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van mening met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. In de gemeente Dalfsen en Staphorst start Buurtbemiddeling in januari 2021.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Na aanmelding neemt de coördinator contact op met de melder van het conflict. Als het conflict geschikt is voor Buurtbemiddeling worden getrainde vrijwilligers ingezet die naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze zijn neutraal. Ze gaan in gesprek en  proberen ervoor te zorgen dat de partijen zelf een oplossing vinden.

Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij irritaties of conflicten tussen buurtgenoten in de dagelijkse leefsfeer. Denk aan:

  • geluidsoverlast
  • erfscheiding
  • overhangende takken en begroeiing
  • overlast door kinderen
  • overlast door huisdieren
  • vernielingen
  • rommel of vuilnis bij de woning
  • vreemde geuren, stankoverlast, rookoverlast
  • parkeeroverlast
  • bejegening (pesterijen, roddelen, discriminatie)

Buurtbemiddeling is niet geschikt voor conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, crisissituaties of conflicten binnen één familie. Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Voor wie is buurtbemiddeling bedoeld?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Dalfsen en Staphorst. De voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat de partijen vrijwillig deelnemen, dat ze de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om hun problemen op te lossen.
Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van Buurtbemiddeling.

De voordelen van buurtbemiddeling

Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Bemiddelaars

De bemiddelaars worden in januari en februari getraind. Daarna zijn zij inzetbaar voor hulp bij conflicten. Mocht u al hulp willen van Buurtbemiddeling, neem dan contact op met de coördinator.

Als u vrijwillige buurtbemiddelaar wilt worden en u beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, u kunt onbevooroordeeld naar anderen luisteren en in een conflict onpartijdig blijven, dan kunt u zich aanmelden bij de coördinator.

Burenconflicten kunnen heel complex in elkaar zitten. Twijfelt u of buurtbemiddeling geschikt is voor de melding? Neem dan altijd even contact op met de coördinator. Samen komen we er wel uit.

Hoe eerder je buurtbemiddeling inzet, hoe groter de kans dat het werkt.

 

Meer informatie?

Kijk ook op www.problemenmetjeburen.nl of neem contact op met de

Coördinator Buurtbemiddeling Dalfsen en Staphorst:

Ivonne Saueressig

06-39345740

i.saueressig@saamwelzijn.nl

Back To Top