skip to Main Content

Digitaal Vragenuur

Heeft u een digitale vraag? Haal het antwoord bij het Digitaal Vragenuur! In de diverse kernen van de gemeente Dalfsen staan de deuren open voor bezoekers van het wekelijks Digitaal Vragenuur (voorheen bekend als het App Spreekuur). Hier krijgen de…

Lees meer

Saam Welzijn en Rosengaerde bundelen krachten

Het restaurant van zorgcentrum Rosengaerde wordt binnenkort opengesteld voor alle senioren in Dalfsen. Op dit moment is het alleen nog toegankelijk voor eigen bewoners en hun familieleden. In het restaurant is straks ook plek voor dagbesteding voor niet-geïndiceerde senioren en ondersteuning…

Lees meer

Mantelzorg

“Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn directe omgeving, die de gebruikelijke zorg overstijgt, direct voortkomt uit een bestaande sociale relatie en die niet vanuit een hulpverlenend beroep gegeven wordt.” Dat betekent dat…

Lees meer

Welzijn op recept

Dit project is bestemd voor kwetsbare burgers in de gemeente Dalfsen, die klachten hebben en hier geen medische of psychologische hulp voor nodig hebben. Saam Welzijn gaat deze mensen ondersteunen, na doorverwijzing van de huisarts of de POH-er, in het…

Lees meer

Buurtbemiddeling Dalfsen en Staphorst

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van mening met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. In de gemeente Dalfsen en Staphorst start Buurtbemiddeling in januari 2021. Hoe werkt Buurtbemiddeling? Na aanmelding neemt de coördinator…

Lees meer

Jongerenwerk

Het jongerenwerk is op diverse werkvelden actief zoals talentontwikkeling, participatie, preventie en individuele begeleiding en coaching. De jongerenwerkers spreken de taal van de jeugd, stimuleren persoonlijke en sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Het jongerenwerk is daarmee…

Lees meer

Klussendienst

De Klussendienst biedt incidentele, praktische hulp. Kunt u zelf of iemand uit uw omgeving, om welke reden dan ook, een klus niet uitvoeren en wordt hier redelijkerwijs geen bedrijf voor ingehuurd, dan kunt u een beroep doen op de Klussendienst. Hoe…

Lees meer

Uitprobeerdienst Dalfsen 

“Thuis blijven met slimme technologie.” Plezierig thuis blijven wonen is een wens van velen, ook als je door ouderdom of beperkingen kwetsbaarder wordt. Gelukkig zijn er mogelijkheden om extra passende zorg en/of ondersteuning te krijgen. Maar voordat hierop een beroep wordt…

Lees meer

Bezoek bij rouw

Het overlijden van een partner is ingrijpend. Aanvankelijk is er doorgaans volop steun van familie, vrienden en anderen uit uw naaste omgeving. Vroeg of laat neemt deze extra aandacht vaak af, terwijl juist dan nog steun nodig is en u behoefte hebt om…

Lees meer

Open tafels

Open tafels is 200 maal ontmoeting in de kernen! In de kernen Hessum, Hoonhorst, Ankum, Dalfsen, Nieuwleusen en Oudleusen worden, door Saam Welzijn, regelmatig Open Tafels georganiseerd. Saam Welzijn organiseert deze Open Tafels samen met andere lokaal betrokken partijen zoals…

Lees meer
Back To Top