skip to Main Content

GymXtra: spelenderwijs werken aan motorische en sociale vaardigheden van jonge kinderen

Omdat de motorische en sociale ontwikkeling niet bij ieder kind gelijk verloopt, is het lesprogramma GymXtra ontwikkeld. Met GymXtra wordt er spelenderwijs gewerkt aan onder andere motorische en sociale vaardigheden, een gezonde(re) leefstijl en zelfvertrouwen. GymXtra is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Vanaf nu is het weer mogelijk uw kind in te schrijven.

Onder deskundige begeleiding van meerdere lesgevers gaan de kinderen in kleine groepjes aan de slag. Het doel van GymXtra is dat kinderen makkelijker de aansluiting vinden bij bijvoorbeeld leeftijdsgenoten tijdens het buitenspelen, de gymles op school en bij het sporten op de sportvereniging.

In de lessen en gesprekken vooraf zitten de motorische en sociale vaardigheden, leefstijl en zelfvertrouwen verwerkt. Denk daarbij aan het leren kennen van je eigen lichaam (o.a. verminderen van angst voor bewegen), omgang met andere kinderen (bijv. grenzen leren stellen) en conditionele aspecten (o.a. overgewicht tegengaan).

Kosten en locatie

De kosten voor GymXtra zijn € 65,- voor een heel seizoen (oktober 2018 – mei 2019). De lessen worden één keer in de week gegeven in zowel Dalfsen als Nieuwleusen.

Nieuwleusen:
dinsdag van 16.00 – 16.45 uur in de Spil

Dalfsen:
donderdag van 16.00 – 16.45 uur in Trefkoele+ (zaal A).

Ook is het GymXtra aanbod beschikbaar via de kindregeling van de gemeente Dalfsen. Meer informatie over de kindregeling staat op kindregeling.dalfsen.nl.

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar één van de buurtsportcoaches via buurtsportcoaches@dalfsen.nl. Vermeld in de aanvraag de naam van het kind, de leeftijd en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Voordat de aanmelding definitief is, neemt een van de buurtsportcoaches contact op.

Meer informatie
Meer informatie over GymXtra staat op www.samendoenindalfsen.nl. Neem voor vragen telefonisch contact op met buurtsportcoaches Marco Hollak (tel 06 22 95 56 69) of William van Lenthe (tel 06 30 02 21 61). Ze zijn ook bereikbaar via buurtsportcoaches@dalfsen.nl.

Interview: Josefien Ploegman

Ik heet Josefien Ploegman en ik ben de moeder van Amber (10 jaar) die meedoet aan GymXtra.

Mijn dochter Amber is vijf jaar geleden bij ons komen wonen. Amber is een van onze twee pleegdochters. Al snel bleek dat er bij Amber sprake bleek te zijn van autisme en een verstandelijke beperking. Toen ze bij ons kwam wonen was ze 5 jaar, maar sociaal-emotioneel was ze anderhalf.
Amber is een van de eerste deelnemers van GymXtra.

Amber zit op een ZMLK school. Daar wordt ze vaak geconfronteerd met afwijkend gedrag. We vonden het belangrijk dat ze ook in aanraking kwam met kinderen die positief gedrag laten zien. Dat zou haar de gelegenheid geven om ook dat gedrag te kopiëren.

Voordat Amber begon met GymXtra zat ze op paardrijles. Dat verliep soms moeizaam waardoor bij iedereen het plezier verminderde. In de krant lazen we toen over GymXtra. Dit maakte ons meteen enthousiast. We vonden het fijn dat er sprake was van een kleine groep en goede begeleiding.
Nadat we Amber hadden aangemeld bleek dat ze, gezien haar situatie, een twijfelgeval was. Het werd als een behoorlijke uitdaging gezien om haar onder te brengen bij GymXtra. In gezamenlijk overleg is toen besloten om Amber wel deel te laten nemen aan GymXtra. Iedereen wilde haar een kans geven.

Al snel werd duidelijk dat Amber zowel gedragsmatig als motorisch achterliep op de andere kinderen die deelnamen aan GymXtra. Amber reageerde echter positief op de begeleiding en op de groepsdynamiek. Amber heeft een jaar nodig gehad om haar ritme te vinden en vooral om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Op Amber haar school zijn ze vooral kind volgend. GymXtra biedt en creëert uitdagingen voor Amber die ze anders niet had gehad. Dit zorgt voor een mooie balans in haar leven tussen enerzijds rustig vanuit haar eigen ritme haar dagelijkse dingen doen en anderzijds het stimuleren van datgene wat ze normaliter niet oppakt omdat ze dat te spannend vindt.

Amber trekt zich op aan de rest van de groep. Hierdoor verlegt ze elke keer weer haar grenzen en ontwikkelt zij zich sterk.
GymXtra is ook goed voor haar spierontwikkeling. Amber liep vrij laat als kind. Hierdoor zijn haar heupspieren minder sterk dan ze behoren te zijn. Amber doet elke dag een aantal oefeningen in de ochtend zodat die spieren sterker worden. De oefeningen bij GymXtra dragen sterk bij aan de verdere ontwikkeling van deze spieren.

GymXtra heeft aan het volgende bijgedragen:

  • Sociaal: Amber durft meer te vragen en kan beter samenwerken.
  • Geestelijk: Amber heeft meer zelfvertrouwen gekregen en vertrouwt meer op haar eigen lichaam.
  • Motorisch: Amber is van haarzelf houterig. GymXtra draagt bij aan het sterker van worden van haar spieren waardoor Amber meer kan genieten van bewegen. Amber wil dit jaar mee gaan doen aan de avondvierdaagse.

Tot slot
Ik denk niet dat Amber in een reguliere groep had kunnen functioneren. Dan is de kans groot dat ze “verdwaalt”. Voor Amber is GymXtra de enige mogelijkheid om op een sport te zitten.

Als laatste wil ik vertellen hoe creatief, enthousiast, rustig en vooral liefdevol GymXtra wordt gegeven. De begeleiding is prachtig.

Back To Top