skip to Main Content

Interview Leontien Hommels

Mijn naam is Leontien Hommels. Ik ben 47 jaar en inmiddels 11 jaar woonachtig binnen de gemeente Dalfsen. Oorspronkelijk kom ik uit Twente. Ik ben getrouwd en ik heb drie kinderen.

Ik kom uit een familie met een erfelijke ziekte. Dat heeft ervoor gezorgd dat gezondheid altijd een thema is geweest in mijn leven. Op jonge leeftijd dacht ik al veel na over de betekenis van gezondheid en ziekte en het verschil daartussen. Als kind was het voor mij vanzelfsprekend dat of je je goed voelt, niet alleen afhankelijk is van je lichamelijke toestand. Als volwassene raakte ik dat kwijt.

Studeren

Ik wilde kinderarts worden, maar werd een aantal keer uitgeloot voor de studie. Dus ben ik Biologie gaan studeren. Dat was erg leuk, maar ik wilde vooral met mensen werken. Ik besloot om naast mijn studie Biologie de opleiding Gezondheidsvoorlichting te gaan doen. Na mijn afstuderen ben ik al vrij snel gaan werken in de Publieke Gezondheidszorg. Dat is de zorg waar de gemeenten voor verantwoordelijk zijn. Dat heb ik vele jaren vanuit verschillende organisaties met veel plezier gedaan.

Positief Gezond

Vier jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen, mijn bedrijf heet ‘Positief Gezond’. Geïnspireerd door het gedachtengoed van Positieve Gezondheid [1]. Ik dacht: alles wat je aandacht geeft groeit, dus ik kies een bedrijfsnaam die past bij datgene waar ik mee wil werken. Ik leer ontzettend veel van alle verschillende opdrachten die ik doe.

Het geeft mij energie om met mensen te werken, en te onderzoeken wat iemand goed vindt voor zichzelf, vanuit zijn eigen perspectief. Wat een patiënt bedenkt, kan iets heel anders zijn dan wat een professional vindt of adviseert. Het is waardevol om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Ik leid professionals op; we onderzoeken hoe het is om vanuit Positieve Gezondheid te werken, en bijvoorbeeld echt naar iemand te luisteren, en erop te vertrouwen dat de ander zelf weet wat goed voor hem of haar is.

Wat betekent gezondheid?

Gezondheid was vroeger voor mij vooral een gevoel. Door met en vooral bewuster vanuit dit thema te werken kan ik steeds makkelijker woorden geven aan wat gezondheid voor mij betekent.
Als je mensen vraagt wat ze belangrijk vinden, noemen ze vaak gezondheid. Terwijl het vaak pas een onderwerp wordt, als je ziek bent. Gezond zijn gaat ook over ‘meedoen in de maatschappij’; ‘hoe kom je je dag door’ en ‘wat is voor jou belangrijk in het leven’. Het spinnenweb-gespreksinstrument helpt je om naast datgene wat er niet (meer) is, ook te zien wat er (nog) wel is. En waar je energie van krijgt. Dat is een waardevolle ontdekkingstocht.

Ambassadeur

Het is een uitdaging om breder naar gezondheid te kijken dan we gewend zijn. Ik geloof dat het goed is om gezondheid aandacht te geven, zeker ook in de regio waar ik woon en werk. Daarom vervul ik graag de rol van gezondheidsambassadeur. Ik vind het een eer dat ik voor het project Kerngezond Dalfsen als ambassadeur mee mag werken om Gezondheid nog meer onder de aandacht te brengen.

[1] De term Positieve Gezondheid is afkomstig van arts-onderzoeker Machteld Huber. Het instituut dat ze heeft opgericht heet iPH, en op de website staat uitgebreide toelichting en vele voorbeelden over Positieve Gezondheid. Als je je eigen gezondheidsoppervlak in kaart wil brengen kan dat via www.mijnpositievegezondheid.nl

Back To Top