Ga naar hoofdinhoud

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis en laagdrempelige voorziening
Buren en buurtgenoten lossen hun verschil van mening met elkaar op. Dit doen zij onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. In 2021 is in de gemeente Dalfsen en Staphorst Buurtbemiddeling begonnen.

Buurtbemiddeling is er voor irritaties of meningsverschillen in de dagelijkse leefsfeer
Deze meld je aan bij de coördinator. Die bepaalt of de situatie geschikt is voor Buurtbemiddeling. Denk aan:

  • geluidsoverlast
  • erfscheiding
  • overhangende takken en begroeiing
  • overlast door kinderen of huisdieren
  • vernielingen
  • rommel of vuilnis bij de woning
  • vreemde geuren, stankoverlast, rookoverlast
  • parkeeroverlast
  • pesterijen, roddelen, discriminatie

Situaties met veel agressie, crisissituaties of ruzies binnen 1 familie worden afgewezen. Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Speciaal getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van alle betrokken mensen
Ze geven geen oordeel of mening. Ze spelen ook niet voor rechter. Ze gaan in gesprek en proberen ervoor te zorgen dat de partijen zelf een oplossing vinden.

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Dalfsen en Staphorst
De voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat mensen vrijwillig deelnemen. Iedereen moet de tijd willen nemen om met elkaar te praten. Ook de wil om hun problemen op te lossen mag niet ontbreken.

Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen
Hoogoplopende ruzies kunnen daarmee voorkomen worden. Burenconflicten kunnen heel ingewikkeld in elkaar zitten. Twijfelt u of buurtbemiddeling geschikt is voor de melding? Neem dan altijd even contact op met de coördinator. Samen komen we er wel uit.

Hoe eerder je buurtbemiddeling inzet, hoe groter de kans dat het werkt.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Kijk hier voor vertalingen in: ArabischDuitsEnglishFransPoolsPortugeesRoemeensRussischSpaansTigrinyaTurks.

Klachtenregeling buurtbemiddeling
Ondanks dat de vrijwilligers hun best doen kan er een situatie ontstaan dat u een klacht wilt indienen. Hiervoor is er de ‘klachtenregeling buurtbemiddeling. Een klacht indien doet u via deze link.

Resultaten over het afgelopen jaar vindt u in de jaarrapportage. Zie onderstaande link naar het pdf bestand.

Voor meer informatie is er een website en een coördinator beschikbaar
Kijk op www.problemenmetjeburen.nl of neem contact op met de Coördinator Buurtbemiddeling Dalfsen en Staphorst:

Meer weten?

Neem contact op!

06 - 39 345 740

Back To Top
Zoeken