Ga naar hoofdinhoud

Individuele begeleiding

Saam Welzijn biedt, naast haar vele andere taken, ook individuele en persoonlijke begeleiding aan jongeren van 10 tot en met 24 jaar. Onze jongerenwerkers bewegen zich actief in de lokale samenleving, waardoor zij bekend zijn onder de inwoners. Daardoor kunnen zij op laagdrempelige en toegankelijke manier inspringen op persoonlijke hulpvragen.

Door de natuurlijke rol van de jongerenwerkers in de belevingswereld van jongeren zijn zij vaak het eerste aanspreekpunt voor jongeren die met hulpvragen zitten of problemen hebben. Daarnaast worden, door de outreachende werkwijze van ons jongeren- werk en het present werken, (zorg)signalen vaak in een vroeg stadium gesignaleerd.

De jongerenwerker brengt samen met de jongere (eventueel met ouders) de problemen en/of hulpvra(a)g(en) in kaart en biedt, waar nodig, individuele coaching en begeleiding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de eigen kracht en oplossingsgericht werken, waardoor er ingezet wordt op het zelfoplossend vermogen van de jongere en zijn of haar sociale netwerk.

Indien nodig zal de jongerenwerker de verbinder zijn naar het Sociaal Kern Team (SKT) of naar eventuele hulpverlenende instanties. De ondersteuning stopt echter niet na doorverwijzing. Een belangrijke taak voor de jongerenwerker is het blijven monitoren van de jongere om de voortgang en eventuele nieuwe of andere problemen te signaleren. De jongerenwerker maakt structureel onderdeel uit van het SKT, waarbij integraal gewerkt wordt aan het oplossen en voorkomen van achterstanden van mensen op verschillende leefgebieden.

Meer weten?

Neem contact op!

0529 - 79 30 13 (ma-vr van 9.00 tot 12.00 uur)
info@saamwelzijn.nl

Back To Top
Zoeken