skip to Main Content
Hulp Bij Thuisadministratie En Belastingaangifte

Uw financiën weer op orde
Saam Welzijn heeft een aantal deskundige vrijwilligers, die administratieve
ondersteuning geven aan mensen in het werkgebied, die om verschillende
redenen niet in staat zijn zelfstandig hun (financiële) administratie bij te
houden en hiervoor geen beroep kunnen of willen doen op hun eigen
sociaal netwerk.

Waarom Thuisadministratie?
Door allerlei oorzaken raken mensen soms het overzicht op hun financiën en papieren
kwijt. Dat kan door afnemende inzicht inzicht, verlies van partner, ingewikkelde
wet- en regelgeving. Maar ook door ziektes kunnen mensen moeite krijgen om de
administratie op orde te houden. Als er dan in de directe omgeving niemand is die hen
kan helpen, is het tijd voor een steuntje in de rug.

Hulp bij Belastingaangifte
“Ik heb allerlei kastjes met papieren en weet niet hoe ik alles moet ordenen.”
Veel mensen beschikken niet over de financiële middelen om een professionele
boekhouder in te schakelen. Ook schaamte over de ontstane situatie kan hiervoor een
reden zijn. Door het bieden van persoonlijke begeleiding door vrijwilliger van de Thuisadministratie kan men het heft soms weer in eigen handen nemen. In
andere gevallen zal de hulp structureel geboden worden.
Saam Welzijn organiseert ieder jaar voor mensen met een eenvoudige belastingaangifte hulp bij het invullen hiervan. Deskundige vrijwilligers van Saam Welzijn, Ouderenbonden en Vakbonden bieden deze hulp. Voorwaarde voor deze
ondersteuning is dat de hulpvrager een eenvoudige aangifte heeft en een laag inkomen.

Meer informatie en aanmelding:
Saam Welzijn
Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen
Tel.: 0529-793012
Email: j.geerts@saamwelzijn.nl

Download deze publicatie

Download PDF

Back To Top