skip to Main Content
Kinderen In Echtscheidingssituatie (KIES)

KIES is een preventieve spel- en praatgroep voor alle kinderen van gescheiden ouders. Want een scheiding van ouders is altijd van betekenis in het leven van een kind. KIES biedt kinderen een unieke kans om op een onafhankelijke plek te onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind. We maken gebruik van verschillende werkvormen: tekenopdrachten in mappen, werkbladen, stellingen, verhalen, gedichten, metaforen, spel en gesprek.

Tijdens 8 bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod zoals: de scheidingsmelding, de omgangsregeling, het missen van de afwezige ouder, herinneringen, gevoelens en gedachten, vertrouwen, rechten van het kind, wensen, samengestelde gezinnen, stiefouders, hulp vragen, concentratieproblemen op school en omgaan met veranderingen.

Groepen

Om rekening te houden met de belevingswereld van de kinderen en hier op in te spelen bieden we twee verschillende groepen aan namelijk:

KIES voor het jonge kind, groep 1 t/m 3

KIES bovenbouw, groep 4 t/m groep 8

KIES voor jongeren, jongeren van het VO

Ouders worden betrokken bij KIES door middel van twee ouderavonden, een avond voor de start van de groep en een avond na de afronding.

Aanmelden

Het hele jaar door kan er worden aangemeld, bij voldoende aanmeldingen kan een KIES groep van start gaan. Wanneer de groep vol is dan komt uw kind op de wachtlijst voor de volgende groep. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan KIES.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met: KIES Coach Joyce Blokland

j.blokland@saamwelzijn.nl

06-25167619

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden (PDF)

Back To Top