skip to Main Content

De Klussendienst biedt incidentele, praktische hulp.
Kunt u zelf of iemand uit uw omgeving, om welke reden dan ook, een klus niet uitvoeren en wordt hier redelijkerwijs geen bedrijf voor ingehuurd, dan kunt u een beroep doen op de Klussendienst.

Hoe werkt de Klussendienst?

De Klussendienst werkt met vrijwilligers die in het werkgebied van Saam Welzijn kleine incidentele werkzaamheden uitvoeren.
U vraagt hulp van de Klussendienst. De coördinator van de Klussendienst zoekt een passende vrijwilliger bij de hulpvraag. Het is de bedoeling, dat binnen een week de juiste vrijwilliger voor de hulpvraag gevonden wordt.

Voor welke klussen kunt u hulp vragen?

Kleine klussen waar u af en toe tegenaan loopt en waarvoor u niemand, in uw eigen netwerk, kunt vinden om ze even uit te voeren. Alleen klussen die eenmalig, eenvoudig van aard en kort van duur (ongeveer 1 uur) zijn.

Te denken valt aan:
– Kleine reparaties
– Boodschappen doen
– Electronica afstellen
– Naai en verstelwerk
– Enz. …

Meer informatie en aanmelden van een klus:

Saam Welzijn
Mw. M. Schömaker, welzijnswerker
Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen
Tel.: 0529-793013
Email: m.schomaker@saamwelzijn.nl

Download deze publicatie

Download PDF

Back To Top