skip to Main Content
Klussendienst

Klussendienst Saam Welzijn

De Klussendienst biedt incidentele, praktische hulp bij uitvoering van kleine klussen. Kunt u zelf of iemand uit uw omgeving, om welke reden dan ook, een klus niet uitvoeren en wordt hier redelijkerwijs geen bedrijf voor ingehuurd, dan kunt u een beroep doen op de Klussendienst.

Hoe werkt de klussendienst?

De Klussendienst werkt met vrijwilligers die in het werkgebied van Saam Welzijn kleine, incidentele werkzaamheden uitvoeren. Werving en begeleiding van deze vrijwilligers gebeurt door Saam Welzijn.

U vraagt hulp van de Klussendienst. De coördinator van de Klussendienst zoekt een passende vrijwilliger bij de hulpvraag.

Het is de bedoeling, dat binnen een week de juiste vrijwilliger voor de hulpvraag gevonden wordt.

Voor welke klussen kunt u hulp vragen?

Kleine klussen waar u af en toe tegenaan loopt en waarvoor u niemand, in uw eigen netwerk, kunt vinden om ze even uit te voeren. Alleen klussen die eenmalig, eenvoudig van aard en kort van duur (ongeveer 1 uur) zijn.

Te denken valt aan:

  • Kleine reparaties in en om de woning
  • Boodschappen doen
  • Elektronica afstellen
  • Naai- en verstelwerk
  • Tuinklussen

Voor welke klussen kunt u geen hulp vragen?

Er wordt geen hulp geboden bij structurele en/of risicovolle klussen, klussen van huishoudelijke – en/of verpleegkundige aard.

De Klussendienst biedt ook geen hulp daar waar al professionele hulp geboden wordt.

Wat kost het?

U kunt een Kluskaart van €10,00 kopen. Met deze Kluskaart kunt u drie klussen (van ongeveer een uur) laten uitvoeren. De kaart is onbeperkt geldig. De klussen worden vervolgens gratis uitgevoerd. De gemaakte materiaal kosten worden rechtstreeks betaald aan de vrijwilliger die de “klus gaat klaren”.

Meer informatie en aanmelden van de klus, Saam welzijn Dalfsen, tel.: 0529 793012

 

Download deze publicatie

Download PDF

Back To Top