skip to Main Content

MISSIE

Saam Welzijn is een brede Welzijnsorganisatie met een sterke lokale verankering. Er zijn korte lijntjes naar de partners en de inwoners in de gemeente Dalfsen en Staphorst. Saam staat midden in de samenleving en gaat verder waar anderen stoppen.

Saam ondersteunt in het behouden en vergroten van de eigen kracht van de inwoners. Saam werkt aan zelf – en samenredzaamheid. Brengt mensen in contact met elkaar en  ondersteunt bij het opbouwen en onderhouden van een gezond sociaal netwerk.

Saam Welzijn is er voor alle inwoners, jong en oud. We werken vanuit het principe: “iedereen kan meedoen in de samenleving”. Dit doen we door eropaf te gaan, zichtbaar te zijn in de wijken. Vanuit ons vakmanschap ondersteunen en verbinden we individuen, groepen en buurten. We vervullen hiermee ook een belangrijke signaleringsfunctie.

We houden het noaberschap hoog!

We faciliteren activiteiten en groepen die inzetten op socialiseren; sociale ontwikkeling (individu), sociaal burgerschap (groep) en een sociale samenleving (buurt). Waar mogelijk vertalen we individuele vraagstukken naar een collectieve aanpak met zoveel mogelijk informele inzet. We koesteren daarmee ook onze vele vrijwilligers.

VISIE: Klanten en Diensten

Saam Welzijn is een aanbieder zijn van diensten met sociaal rendement. Wij geven vanuit een sterke lokale verankering met oprechte aandacht ruimte aan sociale ontwikkeling en zijn een kracht van verschil in het stimuleren van sociaal burgerschap. Samen met anderen, dichtbij en effectief. Zo geven wij vorm aan een sociale samenleving tot ieders welbevinden. Voor het individu, de groep en de buurt.

VISIE: Externe Positionering en imago

Saam Welzijn wil zich positioneren als een lokale aanbieder waarin de klant, opdrachtgever en samenwerkingspartner zich her- en erkend voelt bij haar vraagstukken. Zij ervaren daarbij een warme samenwerking.

De professionals van Saam zijn transparant, integer en oprecht nieuwsgierig naar de klantbeleving. Zij hebben alle ruimte voor een nieuw samenspel van ondersteunen, activeren, motiveren en inspireren. Samenwerken en co-creatie gaan daarbij hand in hand. Naast ons vakmanschap worden originele oplossingen, pionieren en buiten de gebaande paden treden als een tweede natuur van Saam gezien, waarbij onze diensten als effectief en zinvol worden beoordeeld.

VISIE: Interne Organisatie & Werkwijzen

Saam Welzijn zet alles op alles om eind 2021 een zo eenvoudig mogelijk primair proces te hebben waarin de werkwijzen van de 3 oorspronkelijke organisaties zijn geharmoniseerd met een logische gang van zaken vanuit de klantbeleving. Alle ondersteunende processen zijn hierop gericht. Waar ICT het werk kan versnellen en vergemakkelijken wordt dat ingezet.

Onze professionals hebben zowel op kantoor als thuis en onderweg de mogelijkheid de   uitvoering van het primaire proces- waar nodig- vast te leggen. Het liefst in bijzijn van de klant. Verder kan informatie ook ontsloten worden voor derden. Bijvoorbeeld bij projecten die in co-creatie worden uitgevoerd en waarbij sprake is van gezamenlijk eigenaarschap.

VISIE: Intern Personeel, Cultuur & Leiderschap

Saam Welzijn richt zich op het creëren van een wezenlijke pionierende, lerende en resultaatgerichte cultuur. Dit gaat hand in hand samen met transparantie en delen. Onze professionals zijn de ambassadeurs van Saam. Zij zorgen zelf voor hun motivatie, spreken elkaar aan waar nodig en regisseren hun eigen werk.

Ze staan bekend om hun ambitie en het feit dat ze met allerlei soorten mensen goed door een deur kunnen en constructief kunnen samenwerken. Ze zijn trots op hun organisatie, delen graag hun kennis en kennen veel handelingsruimte waarmee ze anticiperen op ontwikkelingen in het sociale domein. Het leiderschap binnen Saam kenmerkt zich door het geven van veel ruimte en vertrouwen, het sturen op resultaat en het vinden van een goed evenwicht tussen interne en externe belangen.

Back To Top