skip to Main Content

Wat doet het mantelzorgteam?
Mantelzorgers kunnen voor dilemma’s komen te staan of hulp nodig hebben.
Het mantelzorgteam is er in de gemeente Dalfsen voor jou als mantelzorger.
Je kunt er terecht voor onder andere:

– Hulp bij regelwerk
– Individuele gesprekken
– Lotgenotencontact
– Meedenken over de inzet van respijtzorg (even niet hoeven zorgen)
– Scholing over bepaalde thema’s of ziektebeelden
– Inzet van een (zorg)vrijwilliger
– Een vraag met betrekking tot (mantel)zorg
– Advies

“Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn directe omgeving, die de gebruikelijke zorg overstijgt, direct voortkomt uit een bestaande sociale relatie en die niet vanuit een hulpverlenend beroep gegeven wordt.”

Dat betekent dat iedereen mantelzorger kan worden. Als iemand in je omgeving ziek of hulpbehoevend wordt, ga je vaak automatisch zorgen voor je moeder, die buurman, je kind, dat zusje of die goeie vriend. Je bent dan mantelzorger, ook al ben je op de eerste plaats kind, buurvrouw, ouder, broer of vriendin.
Het mantelzorgteam is er in de gemeente Dalfsen voor jou als mantelzorger.

Contact
Voor informatie, ondersteuning of advies kun je contact opnemen met het mantelzorgteam:
T 0529-793013

M 06-192 180 70 | 06 – 112 763 83
E info@saamwelzijn.nl

Download deze publicatie

Download PDF

Back To Top