skip to Main Content

Open tafels is 200 maal ontmoeting in de kernen!

In de kernen Hessum, Hoonhorst, Ankum, Dalfsen, Nieuwleusen en Oudleusen worden, door Saam Welzijn, regelmatig Open Tafels georganiseerd. Saam Welzijn organiseert deze Open Tafels samen met andere lokaal betrokken partijen zoals Plaatselijk belang, Ouderenbonden, de kerken en de plaatselijke horeca. Deze kerngebonden samenwerking is van cruciaal belang om van de Open Tafels een succes te maken.

Bij de Open Tafels kunnen buurtbewoners, door samen aan tafel te genieten van een maaltijd, andere mensen spreken, ontmoeten en (beter) leren kennen. Een makkelijke manier om het netwerk op te bouwen, en te onderhouden, de leefbaarheid te bevorderen .

Doordat meerdere lokale partijen samen burgerkracht en vrijwilligerswerk inzetten maakt dat het een belangrijke voorziening is met als doel verbinding en ontmoetingen.

Wilt u ook een keer deelnemen dan heeft u de keuze uit onderstaande mogelijkheden.

Ankum, laatste zondag van de maand om 13.00 uur bij Restaurant in Het Roode Hert. Aanmelden kan tot de vrijdag daar aan voorafgaand via het Infopunt 0529-793013.

Dalfsen, iedere maandag van 17.30 – 19.00 uur, in Kulturhus Trefkoele+. Aanmelden kan tot maandag 12.00 uur via tel.nr.: 06-11279356.

Hessum, eerste vrijdagmiddag van de maand om 12.30 uur bij Café restaurant Madrid. Aanmelden via Restaurant Madrid, tel.: 0529-458585 of 0529-471266.

Hoonhorst, dinsdagmiddag in de oneven weken en de 2e zondagmiddag van de maand bij zaal Kappers. Aanmelden via tel.: 0529-401793.

Nieuwleusen, iedere dinsdag- en donderdagmiddag, de 2e en laatste vrijdagmiddag van de maand, in de Olmen aan het Oosterveen 21.

Iedere 3e zondag van de maand om 12.30 uur in Proeflokaal Zuid, Backxlaan 327, Nieuwleusen. Aanmelden voor deze locatie via tel.nr.: 06-57334492

Oudleusen woensdagmiddag in de even weken in Ontmoetingscentrum de Wiekelaar. Aanmelden via tel.nr.: 0529-471728.

Voor meer informatie opnemen met 0529-793013 of info@saamwelzijn.nl

 

Ook als u een initiatief in uw eigen woonkern wilt ontwikkelen dan kan Saam Welzijn u, indien wenselijk, daar bij ondersteunen.

 

Back To Top