skip to Main Content

Saam Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen de drie voormalige welzijnspartners in de gemeente Dalfsen: SWO Lemelerveld, Landstede Welzijn en SMON Welzijn. Begin 2017 hebben deze organisaties de gezamenlijke ambitie uitgesproken om welzijnbreed samen te gaan werken vanuit een nieuwe lokale welzijnsorganisatie.

Dit is gelukt met de garantie dat de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Door te streven naar dienstverlening voor inwoners van 0 tot 100 jaar worden niet alleen domeinen verbonden maar ook doelgroepen. Met het ontstaan van Saam Welzijn wordt de lokale deskundigheid en de diverse specialismen verbonden tot een (nog) sterk(er) welzijnsaanbod in de gemeente Dalfsen.

Onze werkwijze

Onze inzet is erop gericht dat mensen sterker worden, zodat zij mee kunnen doen op alle levensgebieden, of dat nu binnen het gezin, onderwijs, werk, zorg voor elkaar of de woon- en leefomgeving is. Dat leidt ertoe, dat de samenleving in zijn geheel krachtiger wordt. De veerkracht neemt toe. Door onze inzet neemt het incasseringsvermogen van mensen toe.

saamwelzijn-02

Eigen kracht

Hierdoor zijn zij beter in staat moeilijkheden of tegenslagen zelf te hanteren en zo mogelijk op te lossen. Doordat we ons richten op sociale verbondenheid en wederkerigheid (groepskracht en buurtkracht) en het versterken van de kracht en potentie van mensen (eigen kracht), zorgen we voor een natuurlijke buffer en voorkomen daarmee inzet van professionals. Welbevinden voorkomt zorg.

Integrale aanpak

Wij geloven dat een integrale aanpak meer effect heeft. Soms zetten we eerst in op het aanboren, stimuleren of versterken van één kracht, vaak zetten we gelijktijdig in op meerdere krachten.

Dat doen we door met onze inzet per situatie de juiste verhouding te bieden tussen:

  • formeel – informeel,
  • individueel – groepsgericht,
  • buurtgericht – stedelijk en
  • face-to-face – digitaal.

We bieden daarbij altijd maatwerk.

Back To Top