skip to Main Content
Project ‘Zinsitief’

Zingeving is essentieel voor een goed leven. Geestelijk verzorgers zijn deskundigen in het herkennen en ondersteunen van vragen die daaraan gerelateerd zijn.

Steeds vaker krijgen ook sociaal werkers, welzijnswerkers en vrijwilligers in hun werk te maken met vragen rondom zingeving, maar die worden door hen niet altijd herkend en/of ondersteund.

Met het project “Zinsitief”, geleid door Hogeschool Windesheim, willen we bereiken dat zingeving in het sociaal domein een structurele plaats krijgt, om herkenning van behoefte aan en implementatie van ondersteuning te bevorderen.

Saam Welzijn werkt door middel van participatief actieonderzoek mee aan dit project, met als te beantwoorden vraag:

“Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samen werken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen?”

 

Projectleider Saam Welzijn: Alie Buit a.buit@saamwelzijn.nl tel. nr. 06-51982259

Back To Top