skip to Main Content

De Raad van Toezicht van Saam Welzijn wordt gevormd door de volgende leden:

  • R. Timmer (voorzitter)
  • A. van Dijk
  • Y. van der Heijden
  • B. Wever

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bedraagt € 1.500,- per jaar voor leden en € 2.500,- per jaar voor de voorzitter. Verder kunnen de leden de gemaakte reiskosten vergoeden tegen een tarief van € 0,38 per kilometer.

Contact: rvt@saamwelzijn.nl

Toezichtvisie

De raad van toezicht van de stichting Saam Welzijn houdt toezicht op het goed besturen van de organisatie. Klik hier voor de toezichtvisie van Saam Welzijn.

Back To Top