Ga naar hoofdinhoud

Toezichtvisie Saam Welzijn

Rollen:

De raad van toezicht van de stichting Saam Welzijn houdt toezicht op het goed besturen van de organisatie. Van goede besturing is sprake als Saam Welzijn

  • Goede ondersteuning aan cliënten levert;
  • Hierbij het maatschappelijke vertrouwen heeft en
  • Het maatschappelijke doel realiseert

Missie: Saam ondersteunt in het behouden en vergroten van de eigen kracht van de inwoners

Taken:

Om dit toezicht goed te kunnen uitvoeren ziet de raad van toezicht onafhankelijk toe op de resultaten van de organisatie. Dit doet zij als volgt:

De raad is deskundig

De samenstelling van de raad kenmerkt zich door een brede deskundigheid. De raad van toezichtleden ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid. De raad is hiervoor aangesloten bij de NVTZ (Nederlandse vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn). De raad van toezichtleden onderschrijven de doelstelling van de organisatie en hebben oog voor ontwikkelingen in de samenleving. Zij voelen zich prettig in een informele setting die Saam welzijn kenmerkt.

De raad gaat in gesprek

De raad van toezicht gaat in gesprek met belanghebbenden zoals: de personeelsvertegenwoordiging,  externe betrokkenen en opdrachtgevers van de organisatie. Daarnaast vergadert de raad circa 6 keer per jaar met de directeur-bestuurder. Dit doet zij om een goed oordeel te kunnen vormen over de resultaten van de organisatie. Het primaire contact met deze belanghebbenden is belegd bij de directeur-bestuurder. De raad van toezicht is betrokken bij de organisatie en is voornamelijk herkenbaar en aanspreekbaar via de voorzitter.

De raad beoordeelt de resultaten

De raad van toezicht verzamelt interne en externe informatie over de organisatie die bijdraagt aan een goede oordeelsvorming over de resultaten. Hierbij hoort ook het toezien op het voldoen aan wet- en regelgeving en het oog hebben voor risico’s.

De raad is werkgever

De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor het aannemen en functioneren van de directeur-bestuurder. Ook hoort hierbij het adviseren van de directeur-bestuurder en het sparren over de (strategische)ontwikkeling van de organisatie. De raad van toezicht is altijd beschikbaar voor de directeur-bestuurder indien gewenst/noodzakelijk.

Rollen:

De raad van toezicht van de stichting Saam Welzijn houdt toezicht op het goed besturen van de organisatie. Van goede besturing is sprake als Saam Welzijn

  • Goede ondersteuning aan cliënten levert;
  • Hierbij het maatschappelijke vertrouwen heeft en
  • Het maatschappelijke doel realiseert

Missie: Saam ondersteunt in het behouden en vergroten van de eigen kracht van de inwoners

Taken:

Om dit toezicht goed te kunnen uitvoeren ziet de raad van toezicht onafhankelijk toe op de resultaten van de organisatie. Dit doet zij als volgt:

De raad is deskundig

De samenstelling van de raad kenmerkt zich door een brede deskundigheid. De raad van toezichtleden ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid. De raad is hiervoor aangesloten bij de NVTZ (Nederlandse vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn). De raad van toezichtleden onderschrijven de doelstelling van de organisatie en hebben oog voor ontwikkelingen in de samenleving. Zij voelen zich prettig in een informele setting die Saam welzijn kenmerkt.

De raad gaat in gesprek

De raad van toezicht gaat in gesprek met belanghebbenden zoals: de personeelsvertegenwoordiging,  externe betrokkenen en opdrachtgevers van de organisatie. Daarnaast vergadert de raad circa 6 keer per jaar met de directeur-bestuurder. Dit doet zij om een goed oordeel te kunnen vormen over de resultaten van de organisatie. Het primaire contact met deze belanghebbenden is belegd bij de directeur-bestuurder. De raad van toezicht is betrokken bij de organisatie en is voornamelijk herkenbaar en aanspreekbaar via de voorzitter.

De raad beoordeelt de resultaten

De raad van toezicht verzamelt interne en externe informatie over de organisatie die bijdraagt aan een goede oordeelsvorming over de resultaten. Hierbij hoort ook het toezien op het voldoen aan wet- en regelgeving en het oog hebben voor risico’s.

De raad is werkgever

De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor het aannemen en functioneren van de directeur-bestuurder. Ook hoort hierbij het adviseren van de directeur-bestuurder en het sparren over de (strategische)ontwikkeling van de organisatie. De raad van toezicht is altijd beschikbaar voor de directeur-bestuurder indien gewenst/noodzakelijk.

Back To Top
Zoeken