skip to Main Content

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Saam Welzijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor vrijwilligers, deelnemers en hulpvragers met een klacht of een vraag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert zij de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van Saam Welzijn, welke getraind is om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Helaas laat ook de praktijk binnen welzijnsorganisaties zien dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen Saam Welzijn willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen Saam Welzijn een Vertrouwens Contact Persoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de organisatie omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

De Vertrouwens Contact Persoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een Vertrouwens Contact Persoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor vrijwilligers, jongeren, ouders, begeleiders en teamleden etc. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen Saam Welzijn klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, vrijwilliger ervaar je als onprettig.
  • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen Saam Welzijn.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als vrijwilliger verstandig is.
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de Vertrouwens Contact Persoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven
  2. van op de hoogte bent

De activiteiten van de Vertrouwens Contact Persoon vallen onder de verantwoording van de directie. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de Vertrouwens Contact Persoon aan de directie óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Contactgegevens vertrouwenscontactpersoon Saam Welzijn

Emmelie Luiken

M: 06-54320408

E: e.luiken@saamwelzijn.nl

Back To Top