skip to Main Content

Dit project is bestemd voor kwetsbare burgers in de gemeente Dalfsen, die klachten hebben en hier geen medische of psychologische hulp voor nodig hebben.

Saam Welzijn gaat deze mensen ondersteunen, na doorverwijzing van de huisarts of de POH-er, in het behouden en verbeteren van het welzijn.

Welzijn op recept werkt aan de hand van de volgende 6 principes die leiden tot duurzaam, geluk en welbevinden:

  1. Positief denken,
  2. Zingeving,
  3. Bewust leven,
  4. Interactie met anderen,
  5. Gezonde levensstijl,
  6. Geluk delen.

Projectleider Saam Welzijn: Magriet Zandink m.zandink@saamwelzijn.nl tel. nr. 06-29285356

Back To Top