skip to Main Content

Zorgvrijwilligers zijn mensen die hun best doen om het leven van mensen (in een kwetsbare situatie) zinvol en prettig te maken of houden. Mensen kunnen langer thuis blijven wonen en kunnen blijven meedoen in de samenleving door de ondersteuning van een zorgvrijwilliger.

Een zorgvrijwilliger kan het leven aangenamer maken maar verricht geen verpleegkundige taken en huishoudelijke taken. Licht verzorgende taken kunnen na overleg wel uitgevoerd worden.
Een zorgvrijwilliger komt incidenteel of juist op een vast tijdstip in de week.
Net wat u nodig heeft en afspreekt met de coördinator.
Zorgvrijwilliger nodig?
Wilt u de hulp inroepen van een zorgvrijwilliger?
Het mantelzorgteam is er in de gemeente Dalfsen voor u.

Voor een mantelzorger kan het heel belangrijk zijn om af en toe niet te zorgen.
Even iets voor jezelf doen en met een gerust hart de deur uit kunnen gaan. Een mantelzorger kan dan de zorg overlaten aan een zorgvrijwilliger. Deze goed geschoolde vrijwilliger kan samen met de
zorgvrager iets leuks doen of juist alleen maar aanwezig zijn.
Begeleiding van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Een beperking of chronische ziekte kan ervoor zorgen dat meedoen in de samenleving, eropuit gaan en nieuwe dingen
ontdekken niet vanzelfsprekend is. De begeleiding of ondersteuning van een zorgvrijwilliger kan ervoor zorgen dat dit wel lukt.

Eenzame kwetsbare mensen
Sommige mensen hebben niet veel contacten. Mensen zijn overleden, contacten
zijn verwaterd en dierbaren wonen ver weg. Het kan dan fijn zijn om af en toe een vrijwilliger op bezoek te krijgen die wat extra aandacht en tijd kan geven. Of juist kan helpen het sociale netwerk weer wat uit te breiden en dingen te ondernemen in de buurt.

Hulp bij kinderen met een beperking
Voor ouders van een kind met een beperking is het belangrijk dat ze zeker weten dat er goed voor hun kind wordt gezorgd wanneer ze de zorg even overdragen.
Een goed geschoolde zorgvrijwilliger kan uitkomst bieden. De ouders kunnen dan zelf of met de andere kinderen in het gezin iets gaan doen.

Zelf zorgvrijwilliger worden?
Dat kan! We zijn altijd op zoek naar mensen die iets willen betekenen voor een ander. Samen met u gaan we op zoek naar een passende zorgvrager.
U wordt door ons begeleid, geschoold en ontvangt een kilometervergoeding.
Wilt u graag iets voor een ander betekenen? Het mantelzorgteam is er in de gemeente Dalfsen voor u.
T 0529-48 2121
M 06-192 180 70 | 06 112 763 83
E info@saamwelzijn.nl

Download deze publicatie

Download PDF

Back To Top